NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
W dniach 7-8 maja 2015 r. branża rec-tex spotkała się po raz czwarty w Bremen, na Międzynarodowym Dniu Tekstyliów. Przedstawiciele biznesu dyskutowali na temat aktualnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, z jakimi boryka się branża, wymieniali doświadczenia i omawiali najnowsze trendy w recyklingu tekstyliów.
    admin | dodano 2015-07-01   

28 listopada 2014 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalony został tekst ustawy dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
    admin | dodano 2015-06-26   

Transport nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które mają zwiększyć ładowność i zmniejszyć zużycie paliwa w stosunku do każdej przewożonej tony ładunku.
    admin | dodano 2015-06-24   

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać.
    admin | dodano 2015-06-22   

400 m linii sortowniczej w zadaszonej hali o powierzchni 3,5 tys m2, 16 nowoczesnych bioreaktorów i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące to efekt inwestycji ENERIS, polskiego lidera ochrony środowiska.
    admin | dodano 2015-06-18   

Zarządzanie składowiskiem odpadów nie może być finansowane z opłaty śmieciowej – taką odpowiedź od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu otrzymała w ostatnim czasie jedna z gmin.
    admin | dodano 2015-06-10   

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Środowiska.
    admin | dodano 2015-06-08   

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu.
    admin | dodano 2015-06-02   

Polacy posiadają coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych; z roku na rok wzrasta skala zużytego sprzętu.
    admin | dodano 2015-06-01   

Polska i Polacy muszą zmienić sposób myślenia o śmieciach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że odpady, które każdego dnia lądują w śmietnikach, to cenny surowiec o wysokiej wartości energetycznej. Powinniśmy zrobić z niego użytek.
    admin | dodano 2015-05-22